Schola młodzieżowa spotyka się w piątki po Mszy świętej wieczornej w Sali Domu św. Józefa. Dyrygentem jest pan Organista Dariusz Wawro. Liczy ok. 15 członków.