Zgodnie ze Synodem Archidiecezji Przemyskiej 1995 -2000  statuty 52-55 oraz Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995 -2000, Aneks 9, Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, s. 215-  219) powołuję
w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy na kadencji, której termin upływa
z dniem 31.12.2015 r., następujące osoby:

 1. Stanisław Kisełyczka (z wyboru parafian)
 2. Jerzy Soski (z wyboru parafian)
 3. Jerzy Robak
 4. Marek Kulpa
 5. Kazimierz Kucharski (z wyboru parafian)
 6. Kazimierz Wardęga (z wyboru parafian)
 7. Wojciech Pawłowski
 8. Andrzej Maksym
 9. Bożena Ryczan (z wyboru parafian)
 10. Janusz Rabka
 11. Marek Kudła
 12. Witold Beer (z wyboru parafian)
 13. Kazimiera Kozak
 14. Marian Ryczan (z wyboru parafian)
 15. Andrzej Kasper
 16. Stanisław Gawłowski (z wyboru parafian)

Zgodnie z § 3 powyższego Statutu w skład rady wchodzą także z urzędu: proboszcz, jako jej przewodniczący oraz wikariusze.