Liturgiczna Służba Ołtarza składa się z ministrantów i lektorów. Opiekę nad LSO w naszej Parafii sprawuje ks. Piotr Bielówka. Chłopców pragnących dołączyć do grona ministrantów zapraszamy na zbiórki, które odbywają się zgodnie z ogłoszeniem.