Ks. Zbigniew Majcher SDB urodził się 8 lipca 1966 roku w Przemyślu jako pierwszy z trzech synów Mariana i Danuty Teresy z domu Gaweł. Dnia 7 sierpnia 1966 roku w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żurawicy przez księdza 799” został ochrzczony otrzymując dwa imiona – Zbigniew Piotr. W latach 1973-1981 uczęszczał do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Żurawicy. W tym czasie, po przygotowaniu przez księdza katechetę Dominika Sołtysa, w kościele rodzinnej parafii w Żurawicy dnia 25 maja 1975 roku przyjął Pierwszą Komunię Świętą a przygotowany przez księdza katechetę Tadeusza Woźniaka, dnia 2599999 kwietnia 1981 przez księdza biskupa Stanisława Jakiela został bierzmowany. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą naukę kontynuował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Przemyślu, gdzie w latach 1981-1985 był uczniem klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W trakcie nauki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej był wielokrotnie laureatem olimpiad przedmiotowych, również na szczeblu ogólnopolskim. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1985 roku, wstąpił do Nowicjatu Towarzystwa św. Franciszka Salezego w Kopcu koło Częstochowy. Po rocznej próbie dnia 22 sierpnia 1986 roku złożył swoją pierwszą profesję zakonną. W latach 1986-1988 studiował filozofię i pedagogikę w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Następnie został przez przełożonych zakonnych wysłany do Rzymu i Turynu na kursy językowe i misjologiczne. Rok 1988 – to rok setnej rocznicy śmierci św. Jana Bosko — założyciela salezjanów. Z tej okazji papież Jan Paweł II przybył do Turynu i w czasie uroczystości jubileuszowych udzielił klerykowi Zbigniewowi papieskiego błogosławieństwa z misyjnym rozesłaniem. W latach 1988-1990, na kolejnym etapie formacji zakonnej tzw. asystencji pedagogicznej, pracował jako misjonarz w Kenii w Afryce. Studia teologiczne rozpoczął w roku akademickim 1990/91 w Anglii w Ushaw College University of Durham. W następnym roku akademickim 1991/92, kontynuował studia teologiczne w Heythrop College University of London. Na ostatni etap formacji salezjańskiej, który był bezpośrednim przygotowaniem do ślubów wieczystych i święceń kapłańskich, powrócił do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego do Krakowa. W latach 1992-1994 był w tymże seminarium lektorem języka angielskiego. Dnia 16 czerwca 1993 roku w salezjańskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku złożył śluby wieczyste jako salezjanin księdza Bosko. Dwa dni później tj. 18 czerwca 1993 roku w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Krakowie, z rąk księdza biskupa Albina Małysiaka, przyjął święcenia diakonatu. W roku akademickim 1993/94 rozpoczął studia licencjackie z teologii dogmatycznej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dnia 26 maja 1994 roku obronił w tejże uczelni pracę magisterską z zakresu teologii dogmatycznej pt.: „Modele Chrystusa we Współczesnej Teologii Afrykańskiej”. Dnia 11 czerwca 1994 roku w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Krakowie, z rąk księdza biskupa Albina Małysiaka, przyjął święcenia prezbiteratu. Dnia 19 czerwca, czyli osiem dni później, odprawił swoją Mszę Prymicyjną w rodzinnej parafii. Dnia 16 listopada 1995 roku w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę licencjacką również z zakresu teologii dogmatycznej pt.: „Współczesne Chrystologie Afrykańskie”. W tym samym roku tj. 1995 rozpoczął w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie studia doktoranckie, które trzy lata później dnia 23 października 1998 roku uwieńczył doktoratem z teologii dogmatycznej, broniąc pracę naukową pt.: „Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel w kulturze i teologii afrykańskiej”. W okresie pisania pracy doktorskiej kilkakrotnie wyjeżdżał za granicę, głównie do Włoch, w celu zebrania materiałów naukowych. W trakcie studiów doktoranckich pracował w salezjańskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu-Zasolu. W 1999 roku kolejny raz wyjechał do pracy w Afryce. Przebywał w Lusace w Zambii i w Lilongwe w Malawi. Po krótkim pobycie powrócił do Polski i w 2001 roku przez swoich przełożonych zakonnych został wysłany do USA, gdzie do dziś pracuje jako kapelan różnych dzieł Amerykańskiej Prowincji Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Cherry Hill w New Jersey. Jest również wykładowcą w nowicjacie sióstr służebniczek i duszpasterzem polonijnym. Jako salezjanin należy do salezjańskiej wspólnoty formacyjnej w Orange w New Jersey.