Ks. Władysław Wardęga urodził się 11 lipca 1904 roku w Żurawicy. Edukację na poziomie szkoły średniej odbył w gimnazjum przemyskim w latach 1917 – 1925. Po maturze podjął studia teologiczne w seminarium przemyskim w 1926 roku. Ukończył je w 1931 roku. Uwieńczeniem formacji seminaryjnej był sakrament kapłaństwa, który przyjął 30 maja 1931 roku w Przemyślu. Po święceniach otrzymał nominację wikariuszowską, najpierw w 1931 roku został skierowany do Birczy. Następnymi placówkami były parafie: Przeworsk, Gniewczyna, a od 23 października 1936 roku był administratorem w Ropience. Po dłuższej pracy w Ropience podupadł na zdrowiu i przebywał na urlopie zdrowotnym od 15 października 1954 do 27 marca 1957 roku. Po urlopie podjął funkcję administratora w parafii Frysztak, którą sprawował  do śmierci. Zmarł dnia 22 grudnia 1970 roku we Frysztaku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 grudnia we Frysztaku.

(opracowała Agata Wołk-Potoczna, Parafia Żurawica w latach 1900 – 1939, Kraków 2002, s.91).