Ks. Witold Majcher SDB urodził się 31 maja 1972 roku w Przemyślu ze związku małżeńskiego Mariana i Danuty Teresy z domu Gaweł. Jego braćmi są: starszy – ks. Zbigniew i młodszy ­‑ Tomasz. Dnia 2 lipca 1972 roku został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żurawicy. W latach 1979-1987 uczęszczał do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Żurawicy. W tym czasie, po przygotowaniu przez księdza katechetę Tadeusza Woźniaka, w kościele rodzinnej parafii w Żurawicy dnia 17 maja 1981 roku przyjął Pierwszą Komunię Świętą, a sakrament bierzmowania przyjął w dniu 30 września 1986 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej w latach 1987-1992 dalszą naukę kontynuował w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym o profilu obróbka skrawaniem w Przemyślu. (Obecnie Technikum Nr 8, której patronem jest ks. abp. Ignacy Tokarczuk). Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości i po kilku miesiącach studiów na Politechnice Krakowskiej podjął decyzję o wstąpieniu do salezjanów. Po prenowicjacie, który odbył się w dniach od 3 lipca do 14 sierpnia 1993 roku w Oświęcimiu i po dopuszczeniu do nowicjatu, które nastąpiło 10 sierpnia 1993 roku został przyjęty do Nowicjatu Towarzystwa św. Franciszka Salezego w Kopcu koło Częstochowy. Po rocznej próbie dnia 22 sierpnia 1994 roku złożył swoją pierwszą profesję zakonną. W latach 1994-1996 studiował filozofię i pedagogikę w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.

Po zakończeniu pierwszego etapu studiów został skierowany, zgodnie z przyjęta formacją salezjańską, do odbycia dwuletniej praktyki pedagogicznej. Pierwszy rok praktyki rozpoczął 1 sierpnia 1996 w Oświęcimiu, po którym 11 sierpnia 1997 roku został skierowany na kolejny rok do pracy w Szczyrku.

Po zebranym doświadczeniu pedagogicznym i pracy we wspomnianych placówkach salezjańskich został skierowany na 4 letnie studia teologiczne, które rozpoczął w roku akademickim 1998/99. W trakcie studiów teologicznych przyjął kolejno posługę lektoratu 16 maja 1999 roku, a następnie posługę akolitatu 04 września 2000. Po przygotowaniach do ślubów wieczystych, które odbyły się w Rumi, po drugim roku teologii dnia 17 października 2000 roku w Krakowie złożył śluby wieczyste. 23 czerwca 2001 roku w Kościele Rektoralnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie przyjął święcenia diakonatu z rąk księdza biskupa Tadeusza Pieronka. Dnia 22 lutego 2002 roku obronił pracę magisterką z zakresu teologii dogmatycznej z wynikiem bardzo dobrym. Po pomyślnie zakończonej formacji w dniu 24 maja 2002 został wyświęcony na kapłana przez księdza biskupa Kazimierza Nycza w Kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.

Mszę prymicyjną odprawił w swojej parafii rodzinnej w dniu 26 maja 2002 roku w Uroczystość Trójcy Świętej i obchodzonym w tym dniu Dniu Matki.

Po przyjęciu święceń kapłańskich został skierowany do pracy w charakterze ekonoma i pracy wychowawczej w Salezjańskim Domu Młodzieżowym i Sanktuarium MB Częstochowskiej w Szczyrku. Po rocznej pracy w Szczyrku został skierowany do pracy za granicą, a mianowicie do Irlandii, gdzie w miejscowości Maynooth, County Kildare od dnia 1 sierpnia 2003 roku we wspólnocie międzynarodowej kontynuował pracę duszpasterską oraz podjął naukę języka angielskiego.

Po 5 latach pracy w Irlandii został skierowany przez przełożonych do pracy jako katecheta i kierownik Oratorium do domu zakonnego pw. Bł. Męczenników Wychowanków Salezjańskich w Czarnym Dunajcu. W czasie pracy duszpasterskiej w Czarnym Dunajcu dekretem z dnia 17 grudnia 2010 roku został powołany przez księdza Stanisława Kardynała Dziwisza do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej.

Następnie od dnia 22 sierpnia 2011 został skierowany do pracy w charakterze ekonoma i wychowawcy do domu macierzystego salezjanów w Polsce, do domu zakonnego pw. Św. Jacka z Oświęcimia, skąd na mocy ślubu posłuszeństwa został 22 sierpnia 2015 roku skierowany do pracy jako ekonom wspólnoty i administrator Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.