Ks. Józef Ryczan urodził się 16 lutego 1907 roku w Żurawicy. Studia gimnazjalne odbył w latach 1919-1927. Po ich ukończeniu wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniem długich przygotowań do pracy kapłańskiej stało się przyjęcie święceń prezbiteriatu 19 czerwca 1932 roku. Egzamin proboszczowski złożył 19-20 maja 1942 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz w Zgłobniu do 9 kwietnia 1934 roku, w Pantalowicach do 1 sierpnia 1937 roku, następnie jako administrator często z narażeniem życia w warunkach wojennych do 4 marca 1943 roku. Zmuszony niebezpieczną sytuacją do opuszczenia tej parafii, pracował jako wikariusz w Chyrowie do 11 października 1944 roku, po czym wrócił w charakterze administratora do Nowosielec Kozickich i Ropienki. Następnie pracował jako wikariusz eksponowany w Hadlach Szklarskich do 25 maja 1963 roku. Tu władze diecezjalne odznaczyły go Expositorio Canonicali. Potem objął administrację parafii w Stalach do września 1963 roku. Na skutek pogorszenia się stanu zdrowia skorzystał z urlopu zdrowotnego w rodzinnej miejscowości w Żurawicy. Od lipca 1971 roku przeszedł na rentę i zamieszkał w Jarosławiu, gdzie zmarł 7 września 1981 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w rodzinnej Żurawicy przy udziale ks. bpa Tadeusza Błaszkiewicza. Doszczętne szczątki zmarłego zostały złożone na miejscowym cmentarzu.

(oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz)