Ks. Józef Ryczan urodził się 1 września 1936 roku w Żurawicy. Do nowicjatu Zgromadzenia św. Michała Archanioła wstąpił w 1953 roku, a dwa lata później – 1 sierpnia 1955 roku złożył pierwszą profesję zakonną. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu a święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1967 roku z rąk ks. bpa Stanisława Jakiela.

Przez wiele lat pracował jako katecheta oraz proboszcz w parafiach w Mochnaczce, Wołominie, Młochowie, Ostrowąsie, Strudze, Pałkowcach , Miejscu Piastowym, Krośnie i Stalowej Woli.

Ostatnie lata spędził w domu macierzystym w Miejscu Piastowym. Służył jako spowiednik w sanktuarium i u sióstr michalitek, pełnił funkcję kustosza muzeum bł. Bronisława Markiewicza.

Zmarł w dniu 2 sierpnia 2011 roku. Pogrzeb ks. Józefa odbył się 6 sierpnia w Miejscu Piastowym. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Kazimierz Ryczan, brat zmarłego.