Ruch Światło-Życie jest jednym z pierwszych ruchów posoborowej odnowy Kościoła działających w Polsce. Założył go Czcigodny Sługa Boże, ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Pierwsza oaza, czyli piętnastodniowe rekolekcje formacyjne, które do dzisiaj są podstawową formą działania Ruchu odbyła się w 1954 roku. 11 czerwca 1973 ks. kard. Karol Wojtyła dokonał aktu zawierzenia Ruchu Niepokalanej, Matce Kościoła. Wydarzenie to uważa się za akt konstytutywny Ruchu. Oaza jest ruchem eklezjalnym, czyli dla wszystkich wierzących, niezależnie od wieku i stanu życia. W naszej parafii działają trzy gałęzie Ruchu:

Oaza Dzieci Bożych dla dzieci ze szkoły podstawowej,

Oaza młodzieżowa dla młodzieży gimnazjalnej i starszej

oraz Domowy Kościół gromadzący małżonków.