9 sierpnia 2020 r. w Polskim Domu Katolickim miała miejsce prezentacja książki – wspomnień Władysława Stefanika ,,Białe noce i czarne” ;. Zebranych przywitał ksiądz dziekan dr Marian Hofman, który zarazem podziękował wszystkim biorącym udział w wydaniu tej publikacji.
Następnie Maciej Duda, który pełnił funkcję redaktora, zachęcił wszystkich do lektury, przybliżając w skrócie postać autora wspomnień -Władysława Stefanika. Żył on w latach 1922-2010. Był więźniem łagrów radzieckich, żołnierzem 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, brał udział w zdobywaniu Monte Cassino i innych włoskich miast. Po wojnie poświęcił się pracy kolejowej i był wieloletnim piłkarzem oraz działaczem LKS Żurawianka Żurawica. Wielokrotnie był odznaczany i
darzony powszechnym szacunkiem. Uzyskał miedzy innymi Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski oraz awans na podporucznika.
Na zakończenie Wójt Gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk pogratulował osobom zaangażowanym w projekt, a szczególnie Rodzinie Pana Władysława Stefanika. Zarówno ksiądz dziekan jak i wójt, zwracali uwagę, że jest to już druga książka wydana w ostatnim czasie, która
opisuje życie Honorowych Obywateli Gminy Żurawica. Rok wcześniej wyszła publikacja poświęcona księdzu Stanisławowi Burczykowi.
Wydanie niniejszej publikacji było możliwe, dzięki uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawcą jest Gminy Ośrodek Kultury w Żurawicy przy współpracy z Urzędem Gminy Żurawica.

Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce Galeria