Pragniemy przypomnieć wszystkim parafianom, iż zgodnie z komunikatem Kurii Metropolitalnej z dnia 29 maja 2020 r.:

,,Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.” 

(KKK nr 2181): Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.Cały komunikat oraz więcej informacji dostepne
na stronie Archidiecezji Przemyskiej: 
Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu – 29 maja 2020 r.