Życzenia wielkanocne

Alleluja!
Wesel się, niebo wysokie,
I ziemio razem z morzami:
Chrystus Zmartwychwstał po męce
Przynosząc życie śmiertelnym

Kochani Parafianie

Jakże wielka była radość uczniów,
że Jezus żyje i znów jest wśród nich.

Niech także i dla Was radość płynąca z prawdy, że Chrystus zmartwychwstał i że dzięki temu zostaliśmy odkupieni będzie źródłem światła i niech przemienia Waszą codzienność.

Niech z Tajemnicy Paschalnej Chrystusa spływają obfite łaski i napełnią Wasze serca pokojem, nadzieją oraz mocą i żarem apostolskim w niesieniu światu wielkanocnego orędzia o Zbawieniu. Niechaj Zmartwychwstały Chrystus

obudzi w nas to,
co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe;
a światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.

z darem modlitwy


Życzą duszpasterze:

Ks. prał. Marian Hofman

Ks. Mateusz Nowak

Ks. Daniel Drążek