Bóg Się rodzi, Moc Truchleje,
Pan Niebiosów Obnażony

Znalezione obrazy dla zapytania christmas holy family

 


 Zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem
całego narodu

dziś narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan

(Łk 2,10-11)
Drodzy Parafianie!

Nadchodzi radosny czas Świąt Bożego Narodzenia. Niech gotowe będą nasze
serca na przyjęcie darów miłości, nadziei pokoju i obietnicy odkupienia
od Bożego Dzieciątka.

Życzymy, by Emanuel napełnił Was swoją łaską i by wskazał jedyną, pewną drogę prawdy i miłości. Niech w tym nowym roku Duch, który umacnia miłość, dodaje sił w kroczeniu za Jezusem. Niech Maryja, Niepokalana Matka Kościoła, Nasza Patronka, otacza Was swoją opieką i wyprasza błogosławieństwo Boże.

Z zapewnieniem o modlitwie
Ks. prał. Marian Hofman Proboszcz
wraz z Wikariuszami:
Ks. Matuszem Nowakiem i Ks. Danielem Drążek
posługującymi w Naszej Parafii