W dniach 23-25 listopada w naszej Parafii odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne przeżywane pod hasłem “Chcę mówić do serca”. Rekolekcje poprowadził ks. Bartłomiej Zakrzewski wraz z Barbarą i Wiesławem Litwinami oraz zespołem ewangelizatorów: małżonkami z Domowego Kościoła i młodzieżą z parafialnej grupy Ruchu Światło-Życie. W rekolekcjach wzięli udział kandydaci do sakramentu bierzmowania z ósmych klas szkoły podstawowej oraz trzecich klas gimnazjalnych, a także dorośli parafianie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia rekolekcji. Ufamy, że owoce pozostaną na długo w sercach uczestników.