Tradycyjną Pasterką o północy rozpoczęliśmy celebrację uroczystości Narodzenia Pańskiego. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Dziekan Marian Hofman, który złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

Słowo stało się Ciałem!
To Dziecko jest Synem Boga.
Stała się rzecz niezwykła, niewypowiedziana,
a jednak wciąż na nowo oczekiwana i konieczna:
Bóg przyszedł do nas.

Połączył się z ludźmi tak nierozerwalnie,
że Jezus pozostaje prawdziwym
Bogiem z Boga,
Światłością ze Światłości
i Prawdziwym Człowiekiem.
Sens świata przyszedł tak prawdziwie do nas,
że można go dotknąć i zobaczyć.
Święty Jan nazywa „Słowem” to,
co po grecku oznacza tyle co sens.
I dlatego można by także powiedzieć:
„Sens stał się Ciałem”.

Niech ten święty czas,
czas narodzin nadziei,
będzie czasem naszego odrodzenia.
Zechciejmy użyczyć Zbawicielowi
miejsca w naszych sercach.
By On je przemieniał,
by wskazywał drogę,
by pomagał iść.

Radości ze spotkania z Nowonarodzonym

wszystkim Parafianom i Gościom

życzą Duszpasterze