W dniach 23-25.11 br. w Domu Rekolekcyjnym w Maćkowicach odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne dla uczniów klas III gimnazjum z naszej parafii, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Udział w rekolekcjach wzięło 33 osoby. Rekolekcje prowadził ks. Krzysztof wraz z animatorami. Dziękujemy szczególnie Panu Dyrektorowi Janowi Semków oraz Paniom Agnieszce Andrach i Elżbiecie Fiń – za pomoc w zorganizowaniu rekolekcji oraz opiekę nad uczestnikami w czasie ich trwania. Mamy nadzieję, że czas rekolekcji wyda konkretny owoc w życiu ich uczestników.